Koffie om de hoek

Koffie om de hoek.

Koffie om de hoek is een ontmoetingsplek in Huizen, voor mensen met psychische problemen. Vaak vereenzamen de mensen die psychische problemen hebben daarom is het belangrijk dat ze in contact blijven met de buurt. Hier kwam ik achter na mensen te interviewen die zelf last hebben van hun geestelijke gezondheid en hierdoor vaak geïsoleerd leven. Door middel van de gemaakte posters hoop ik meer begrip in de buurt te krijgen voor psychische problemen en meer bekendheid aan de mensen met geestelijke ongezondheid te geven zodat buurt bewoners meer contact maken met de mensen met een psychische beperking en dat de buurtbewoners zelf nieuwsgierig worden om een keer langs te gaan bij koffie om de hoek om een bakkie te doen.